Home

Opłaty w roku szkolnym 2022/23

Rada Rodziców:  46 8658 0009 0000 0273 2000 0010
w tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę

W roku szkolnym 2022/23 wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 70,00 zł.

Ubezpieczenia:   18 1090 2095 0000 0001 2199 1276
w tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę

 W roku szkolnym 2022/23 wysokość składki na ubezpieczenie w firmie Interrisk wynosi 50,00zł.