Home

Profilaktyka

Pierwszoklasiści zostali dziś zaproszeni przez panią Iwonę Nartowską-Sybis na prelekcję prozdrowotną na temat zapobiegania rakowi szyjki macicy. Wykład prowadziła edukatorka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotoryi pani Beata Ardeli.