Home

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi  będą:

  • 31 października 2022 r. (pon.)
  • 2-5 stycznia 2023 r. (pon.-czw.)
  • 2 maja 2023 r. (wt.)
  • 4,5,8 maja 20223 r. (matury obowiązkowe pisemne; wolne dla klas 1-3)
  • 9 czerwca 2023 r. (piątek po święcie Bożego Ciała).