Zarządzenie rekrutacyjne

Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi na rok szkolny 2023/2024 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Czytaj treść zarządzenia