A A A

Opublikowany przez Perspektywy ranking polskich liceów pokazuje, że nasze Liceum Ogólnokształcące poprawia swoją pozycję.
W tabelach można odczytać, że w Rankingu 2020 szkoła jest na miejscu 635 w kraju oraz na miejscu 43 w województwie dolnośląskim.
Zatem ponownie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi to szkoła, która uzyskała Brązową Tarczę Perspektyw.

Cieszy to, że szkoła znalazła się w pierwszej pięćdziesiątce liceów dolnośląskich oraz znacząco skoczyła w klasyfikacji krajowej (w zeszłym roku było to miejsce o dwieście pozycji niższe). To zasługa szczególnych, bardzo dobrych wyników matury, którą zdały w pierwszym podejściu prawie wszystkie osoby (tylko jedna miała wyznaczoną poprawkę, przystąpiła do niej i mamy nadzieję, że będzie to pomyślnie zdany egzamin).

Informujemy, że organizacyjne spotkania dla rodziców odbędą się w środę 16. września o godzinie 16.30

W jego trakcie rodzice spotkają się z panią Barbarą Mendochą - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego a następnie z wychowawcami klas. Uzyskają też informacje o organizacji życia szkolnego oraz otrzymają loginy i hasła dostępu do używanego przez szkołę systemu Synergia firmy Librus.

Zapraszamy!

W imieniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 70,00 zł.
Wpłaty można dokonać w kasie szkolnej (wpłacający zawsze otrzymuje pokwitowanie) lub na konto RR: 46 8658 0009 0000 0273 2000 0010

Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie ubezpieczenia NNW. Uczniowie szkoły w bieżącym roku szkolnym mogą się ubezpieczać w firmie InterRisk. Wysokość składki wynosi 46,00 zł.
Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto szkolne: 18 1090 2095 0000 0001 2199 1276

Informujemy, że uczniowie liceum czteroletniego korzystają z podręczników należących do linii NPP (Nowa Podstawa Programowa), zaś w liceum trzyletnim z SPP. 
Uczniowie klas drugich i trzecich mają albo kontynuacje wydawnicze (czyli to samo wydawnictwo i seria) albo nowe serie dla nowych przedmiotów rozszerzonych.

Dyrekcja Liceum sugeruje, by przez pierwsze dwa tygodnie zajęcia miały niestandardowy przebieg: w klasach pierwszych zdiagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, zbadanie preferencji i predyspozycji, zaś w klasach wyższych określenie poziomu opanowania wiedzy w ubiegłym roku szkolnym, z czasu zdalnego nauczania. Po dwóch tygodniach będzie można sukcesywnie wyprzedawać podręczniki, przekazując je w ręce młodszych kolegów.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan lekcji w postaci plików PDF.

Plan klas
Plan nauczycieli
Plan sal

Szczególnie mogą z niego korzystać uczniowie, którzy jeszcze nie posiadają loginów/haseł do e-dziennika Synergia.

Opracowywany plan będzie publikowany każdorazowo nie później niż w przeddzień jego obowiązywania.

Z wielką satysfakcją informujemy, że nasi Licealiści mimo bardzo wyjątkowej i złożonej sytuacji, w jakiej przyszło zdawać egzamin maturalny wypadli BARDZO DOBRZE! Potwierdzają to wyniki zdawalności  z poszczególnych egzaminów.

Ogólny wynik zdawalności naszych absolwentów to: 97,1% (w całym kraju maturę zdało 74% przystępujących, a w liceach 81,1%)

Zdawalność z języka polskiego: 97,1%, zdawalność z języka angielskiego: 100%, zdawalność z j.niemieckiego: 100%

I co bardzo ważne: zdawalność z matematyki: 100% (krajowy wskaźnik to 79%)

Z wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych nasi uczniowie uzyskali  wyniki wyższe niż średnie wojewódzkie i krajowe. Świetnie wypadły egzaminy na poziomie rozszerzonym  z języków obcych, biologii, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Serdeczne gratulacje kieruję zarówno do absolwentów jak i nauczycieli.

Naszym Maturzystom życzę powodzenia na studiach wyższych i pomyślnej realizacji życiowych planów!

Pozostałym uczniom, by  zbierali siły do walki w nowym roku szkolnym o podobne lub wyższe lokaty. A niezdecydowanym kandydatom do klas pierwszych Liceum  dajemy przykład, że czasem warto docenić DOBRĄ SZKOŁĘ BLISKO CIEBIE !

Dyrektor Liceum
Barbara Mendocha

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r.
w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi
Zapraszam uczniów i nauczycieli na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkolnej:

Godz. 8.30 -spotkanie uczniów klas pierwszych LO z dyrektorem szkoły i wychowawcami
Godz. 9.30- spotkanie uczniów klas drugich LO z dyrektorem szkoły i wychowawcami
Godz. 10.30- spotkanie uczniów klas trzecich  LO z dyrektorem szkoły i wychowawcami

Po spotkaniu w auli odbędą się spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami.

Uczzniowie klas pierwszych i drugich!

Po odbiór świadectw, nagród i wyróżnień zapraszam Was do szkoły  26 czerwca 2020 r. w piątek.
Pamiętajcie o maseczkach i dezynfekcji rak przy wejściu na teren szkoły!
Do szkoły proszę wchodzić tylko głównym wejściem w godzinach określonych w poniższym harmonogramie!

Procedury organizacji zajęć w okresie pandemii covid-19 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi
Obowiązują od 1 września 2020 r.

Dotyczy:
Uczniów, rodziców, prawnych opiekunów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych i wszystkich współpracowników szkoły.

Zamieszczamy opis procedur postępowania przy przeprowadzaniu konsultacji bezpośrednich dla uczniów klas 1 i 2 Liceum.

Opis można pobrać w postaci pliku PDF: Procedury konsultacji LO lub przeczytać poniżej  (wybraniu przycisku Czytaj więcej ... )

Aktualną wersję harmonogramu można przejrzeć w eDzienniku w dziale Organizacja szkoły - Pliki szkoły.

Podkategorie

Akcja Adopcja na odległość to aktywność uczniów, którzy chcąc przyjść z pomocą rówieśnikom w krajach, gdzie dostęp do edukacji oraz dóbr współczesnych jest ograniczony. Dlatego skrzyknęli się, by zebrać pieniądze na zasilenie funduszu akcji. Akcja wywołuje duże emocje u pomagających koleżankom i kolegom z Afryki.

Co roku inny kształt przyjmuje charytatywny Bal Mikołajkowy - organizowany w szkole w otwartej formule, czasami jako zabawa taneczna, ale czasami jako zawody, nie tylko sportowe. Sponsorzy fundują wszystkim uczestnikom prezenty, bywa też że zamiast typowych gwiazdkowych paczek - są to interesujące nagrody i medale.

Bieg uliczny "Memoriał Tadeusza Pietroszka"  odbywa się każdego roku we wrześniu cieszy się coraz większą popularnością. Kolejne poimprezowe komunikaty często zawierają określenie "pojawiła się rekordowa liczba biegaczy w różnym wieku", zawsze jest to ponad pół tysiąca osób, które przybywają z obszaru kraju i z zagranicy.

"Dziękujemy" - takimi słowami często kończą swój pobyt w naszym mieście pielęgniarki i lekarze tworzący ekipę medyczna RCKiK z Legnicy, która corocznie na wiosnę i jesień dociera na zaproszenie uczniów złotoryjskich szkół gotowych honorowo oddać krew. To dar, który dosłownie płynie z gorących serc donatorów.