A A A

Ten rok ma szczególny charakter. Na mocy przepisów dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące zostaje przekształcone w liceum czteroletnie. Nowa szkoła będzie administracyjnie i historycznie stanowiła kontynuację edukacyjnej działalności placówki. Klasy "starego" liceum łącznie z tymi, które powstały w wyniku tegorocznego naboru są aż do ich zakończenia prowadzone w nowej strukturze.