A A A

Piątek, 6 marca 2020, był dniem, w którym nastąpiło wręczenie uczniom klas pierwszych naszego Liceum przyznanych na mocy nowego regulaminu Stypendiów Starosty Złotoryjskiego. Na uroczystości pan Wiesław Świerczyński, Starosta powiatu złotoryjskiego, składał laureatom nagrody wyrazy uznania i życzenia utrzymania takiego samego poziomu w kolejnych edycjach.
Wyróżnienie uczniowie to w każdej z klas najlepsza trójka, mająca najwyższą średnią ocen. Są to, w kolejności alfabetycznej, a nie osiągnięć: Julia Bocheńska, Jakub Kocyła, Oliwia Maciejewska, Maja Maliszewska, Marcelina Matuszak, Nikola Milińska, Dobrosława Podwika, Małgorzata Sałamaj, Amelia Samsel, Dawid Sobolewski, Maja Turczyn, Karolina Żelichowska.

Na fotografiach, opublikowanych też w albumie na Facebooku, nie zostały uwiecznione uśmiechy wszystkich wyżej wymienionych, bo... tego dnia były nieobecne. Za to zadowolenie było widać na twarzy pani Barbary Mendochy - Dyrektor Szkoły, wychowawców klas: Barbary Pawłowskiej, Iwony Pawłowskiej, Ewy Witkowskiej i Aleksandra Pecyny oraz Pawła Choczaja, kierownika Wydziału Oświaty.

Zobacz strona Liceum na Facebooku oraz album fotografi na Facebooku.