Nasze Liceum ze SREBRNĄ TARCZĄ rankingu Perspektyw!
Jesteśmy na 484. miejscu spośród sklasyfikowanych 1000 liceów z wynikiem 42,79 pkt. Z pozycji 635. w poprzednim roku awansowaliśmy o 151 miejsc. Na Dolnym Śląsku uplasowaliśmy się na 32. miejscu. Brawo My!

Jak żegnać kogoś, kto jeszcze długo mógł być z nami ? W obliczu śmierci każde słowo znaczy zbyt mało.
Panie Aleksandrze!
Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić, tak niespodziewanie, że nikt  tego zrozumieć nie potrafi, tak cicho, jakbyś nie chciał nikogo z nas pozostawić w smutku !
Pozostaje nam tylko PAMIIĘĆ!
W dniu 19 stycznia 2021 r. odszedł od nas nieodżałowanej pamięci, wspaniały człowiek, nauczyciel z pasją, charyzmatyczny wychowawca, wieloletni wiceDyrektor naszego złotoryjskiego Liceum
Pan Aleksander Pecyna,
pozostawiając w smutku i głębokiej żałobie Bliskich i naszą całą szkolną rodzinę.
„Umarłym wieczność dotąd trwa , dokąd pamięcią im się płaci !”
Uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy i dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego im. JP II w Złotoryi

Księga kondolencyjna

Wychowawco, będziesz żył w naszej pamięci...zawsze. Klasa 2a

Na polecenie Kuratorium we Wrocławiu zamieszczamy list DKO z 2. listopada 2020r.

Oto łącze do korespondencji: List DKO 02-11-2020

W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi z dniem 19 października 2020 r., w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wśród uczniów, ich rodzin oraz pracowników szkoły i ich rodzin, wprowadza się organizację zajęć w formie hybrydowego nauczania.
Po ustaleniach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z organem prowadzącym oraz gronem pedagogicznym zajęcia będą odbywały się zgodnie harmonogramem, stanowiącym załącznik do zarządzenia, według obowiązującego planu zajęć, który dotyczy pełnych tygodni nauki.
1.Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z planem zajęć z zachowaniem obowiązujących od 1 września 2020 r. procedur organizacji zajęć w okresie pandemii covid-19.
2.Zajęcia zdalne odbywają się według planu. Wszystkie lekcje rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem zajęć. Trwają 30 min., przerwy między zajęciami są wydłużone, by uczniowie mogli odejść od komputera.
Zarządzenie obowiązuje do odwołania.
Dyrektor szkoły
Barbara Mendocha