W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi z dniem 19 października 2020 r., w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wśród uczniów, ich rodzin oraz pracowników szkoły i ich rodzin, wprowadza się organizację zajęć w formie hybrydowego nauczania.
Po ustaleniach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z organem prowadzącym oraz gronem pedagogicznym zajęcia będą odbywały się zgodnie harmonogramem, stanowiącym załącznik do zarządzenia, według obowiązującego planu zajęć, który dotyczy pełnych tygodni nauki.
1.Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z planem zajęć z zachowaniem obowiązujących od 1 września 2020 r. procedur organizacji zajęć w okresie pandemii covid-19.
2.Zajęcia zdalne odbywają się według planu. Wszystkie lekcje rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem zajęć. Trwają 30 min., przerwy między zajęciami są wydłużone, by uczniowie mogli odejść od komputera.
Zarządzenie obowiązuje do odwołania.
Dyrektor szkoły
Barbara Mendocha

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły
najlepsze życzenia, owocnej pracy, codziennej radości oraz satysfakcji.

Dyrektor szkoły
Barbara Mendocha


Korzystając z okazji informuję o wyróżnieniach i nagrodach dla nauczycieli. Najwyższe edukacyjne wyróżnienie, medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymują: Magdalena Karbowiak, Aleksandra Karst, Iwona Pawłowska, Ewa Witkowska, Małgorzata Wróbel i Aleksander Pecyna. Tegoroczną nagrodę Starosty Powiatu Złotoryjskiego odbiorą: Wiletta Filimoniak i Barbara Pawłowska.

Liceum oraz zainteresowana abiturientka (jedyna, która miała do zdania egzamin poprawkowy) otrzymało informację o wyniku.
W drugim podejściu rezultat był przeszło dwa razy lepszy niż w sesji wiosennej i egzamin został zdany pozytywnie.
To oznacza, że łącznie wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego z roku 2020 zdali maturę. Gratulujemy ponownie!
Mamy nadzieję, że to po raz kolejny uplasuje naszą szkołę  wyżej w zestawieniach, np. w rankingu Perspektyw 2021.

Opublikowany przez Perspektywy ranking polskich liceów pokazuje, że nasze Liceum Ogólnokształcące poprawia swoją pozycję.
W tabelach można odczytać, że w Rankingu 2020 szkoła jest na miejscu 635 w kraju oraz na miejscu 43 w województwie dolnośląskim.
Zatem ponownie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi to szkoła, która uzyskała Brązową Tarczę Perspektyw.

Cieszy to, że szkoła znalazła się w pierwszej pięćdziesiątce liceów dolnośląskich oraz znacząco skoczyła w klasyfikacji krajowej (w zeszłym roku było to miejsce o dwieście pozycji niższe). To zasługa szczególnych, bardzo dobrych wyników matury, którą zdały w pierwszym podejściu prawie wszystkie osoby (tylko jedna miała wyznaczoną poprawkę, przystąpiła do niej i mamy nadzieję, że będzie to pomyślnie zdany egzamin).

Informujemy, że organizacyjne spotkania dla rodziców odbędą się w środę 16. września o godzinie 16.30

W jego trakcie rodzice spotkają się z panią Barbarą Mendochą - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego a następnie z wychowawcami klas. Uzyskają też informacje o organizacji życia szkolnego oraz otrzymają loginy i hasła dostępu do używanego przez szkołę systemu Synergia firmy Librus.

Zapraszamy!