Akcja Adopcja na odległość to aktywność uczniów, którzy chcąc przyjść z pomocą rówieśnikom w krajach, gdzie dostęp do edukacji oraz dóbr współczesnych jest ograniczony. Dlatego skrzyknęli się, by zebrać pieniądze na zasilenie funduszu akcji. Akcja wywołuje duże emocje u pomagających koleżankom i kolegom z Afryki.