W imieniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 70,00 zł.
Wpłaty można dokonać w kasie szkolnej (wpłacający zawsze otrzymuje pokwitowanie) lub na konto RR: 46 8658 0009 0000 0273 2000 0010

Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie ubezpieczenia NNW. Uczniowie szkoły w bieżącym roku szkolnym mogą się ubezpieczać w firmie InterRisk. Wysokość składki wynosi 46,00 zł.
Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto szkolne: 18 1090 2095 0000 0001 2199 1276