Informujemy, że organizacyjne spotkania dla rodziców odbędą się w środę 16. września o godzinie 16.30

W jego trakcie rodzice spotkają się z panią Barbarą Mendochą - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego a następnie z wychowawcami klas. Uzyskają też informacje o organizacji życia szkolnego oraz otrzymają loginy i hasła dostępu do używanego przez szkołę systemu Synergia firmy Librus.

Zapraszamy!