Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły
najlepsze życzenia, owocnej pracy, codziennej radości oraz satysfakcji.

Dyrektor szkoły
Barbara Mendocha


Korzystając z okazji informuję o wyróżnieniach i nagrodach dla nauczycieli. Najwyższe edukacyjne wyróżnienie, medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymują: Magdalena Karbowiak, Aleksandra Karst, Iwona Pawłowska, Ewa Witkowska, Małgorzata Wróbel i Aleksander Pecyna. Tegoroczną nagrodę Starosty Powiatu Złotoryjskiego odbiorą: Wiletta Filimoniak i Barbara Pawłowska.