W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi w dniach od 24 maja do 2 czerwca 2021 r. uczniowie mają możliwość czynnie uczestniczyć w realizacji projektu pn. „TRAILS +Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększenie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska- Saksonia” realizowanym przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Politechnikę Wrocławską i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu INTERREG Polska-Saksonia współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej , które składają się z części teoretycznej i praktycznej. Do dyspozycji uczestników projektu są dwa kontenery dydaktyczne ze sprzętem komputerowym, drukarkami 3D i innymi akcesoriami dydaktycznymi przygotowane przez stronę niemiecką.

Po długim okresie zdalnego nauczania w czasie pandemii ta atrakcyjna forma z pewnością pozwoli uczniom „łagodnie” przejść w tryb stacjonarnego nauczania.

Uczestnikom projektu życzymy atrakcyjnej zabawy i efektywnego nauczania.