Informujemy, że organizacyjne spotkania dla rodziców odbędą się w środę 16. września o godzinie 16.30

W jego trakcie rodzice spotkają się z panią Barbarą Mendochą - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego a następnie z wychowawcami klas. Uzyskają też informacje o organizacji życia szkolnego oraz otrzymają loginy i hasła dostępu do używanego przez szkołę systemu Synergia firmy Librus.

Zapraszamy!

W imieniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 70,00 zł.
Wpłaty można dokonać w kasie szkolnej (wpłacający zawsze otrzymuje pokwitowanie) lub na konto RR: 46 8658 0009 0000 0273 2000 0010

Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie ubezpieczenia NNW. Uczniowie szkoły w bieżącym roku szkolnym mogą się ubezpieczać w firmie InterRisk. Wysokość składki wynosi 46,00 zł.
Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto szkolne: 18 1090 2095 0000 0001 2199 1276

Poniżej zamieszczamy aktualny plan lekcji w postaci plików PDF.

Plan klas
Plan nauczycieli
Plan sal

Szczególnie mogą z niego korzystać uczniowie, którzy jeszcze nie posiadają loginów/haseł do e-dziennika Synergia.

Opracowywany plan będzie publikowany każdorazowo nie później niż w przeddzień jego obowiązywania.

Plany archiwalne:
Plan nauczycieli 1-3.09
Plan nauczycieli 6-10.09

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r.
w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi
Zapraszam uczniów i nauczycieli na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkolnej:

Godz. 8.30 -spotkanie uczniów klas pierwszych LO z dyrektorem szkoły i wychowawcami
Godz. 9.30- spotkanie uczniów klas drugich LO z dyrektorem szkoły i wychowawcami
Godz. 10.30- spotkanie uczniów klas trzecich  LO z dyrektorem szkoły i wychowawcami

Po spotkaniu w auli odbędą się spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami.

Procedury organizacji zajęć w okresie pandemii covid-19 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi
Obowiązują od 1 września 2020 r.

Dotyczy:
Uczniów, rodziców, prawnych opiekunów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych i wszystkich współpracowników szkoły.