Z wielką satysfakcją informujemy, że nasi Licealiści mimo bardzo wyjątkowej i złożonej sytuacji, w jakiej przyszło zdawać egzamin maturalny wypadli BARDZO DOBRZE! Potwierdzają to wyniki zdawalności  z poszczególnych egzaminów.

Ogólny wynik zdawalności naszych absolwentów to: 97,1% (w całym kraju maturę zdało 74% przystępujących, a w liceach 81,1%)

Zdawalność z języka polskiego: 97,1%, zdawalność z języka angielskiego: 100%, zdawalność z j.niemieckiego: 100%

I co bardzo ważne: zdawalność z matematyki: 100% (krajowy wskaźnik to 79%)

Z wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych nasi uczniowie uzyskali  wyniki wyższe niż średnie wojewódzkie i krajowe. Świetnie wypadły egzaminy na poziomie rozszerzonym  z języków obcych, biologii, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Serdeczne gratulacje kieruję zarówno do absolwentów jak i nauczycieli.

Naszym Maturzystom życzę powodzenia na studiach wyższych i pomyślnej realizacji życiowych planów!

Pozostałym uczniom, by  zbierali siły do walki w nowym roku szkolnym o podobne lub wyższe lokaty. A niezdecydowanym kandydatom do klas pierwszych Liceum  dajemy przykład, że czasem warto docenić DOBRĄ SZKOŁĘ BLISKO CIEBIE !

Dyrektor Liceum
Barbara Mendocha