W imieniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 70,00 zł.
Wpłaty można dokonać w kasie szkolnej (wpłacający zawsze otrzymuje pokwitowanie) lub na konto RR: 46 8658 0009 0000 0273 2000 0010

Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie ubezpieczenia NNW. Uczniowie szkoły w bieżącym roku szkolnym mogą się ubezpieczać w firmie InterRisk. Wysokość składki wynosi 46,00 zł.
Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto szkolne: 18 1090 2095 0000 0001 2199 1276

Poniżej zamieszczamy aktualny plan lekcji w postaci plików PDF.

Plan klas
Plan nauczycieli
Plan sal

Szczególnie mogą z niego korzystać uczniowie, którzy jeszcze nie posiadają loginów/haseł do e-dziennika Synergia.

Opracowywany plan będzie publikowany każdorazowo nie później niż w przeddzień jego obowiązywania.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r.
w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi
Zapraszam uczniów i nauczycieli na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkolnej:

Godz. 8.30 -spotkanie uczniów klas pierwszych LO z dyrektorem szkoły i wychowawcami
Godz. 9.30- spotkanie uczniów klas drugich LO z dyrektorem szkoły i wychowawcami
Godz. 10.30- spotkanie uczniów klas trzecich  LO z dyrektorem szkoły i wychowawcami

Po spotkaniu w auli odbędą się spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami.

Procedury organizacji zajęć w okresie pandemii covid-19 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi
Obowiązują od 1 września 2020 r.

Dotyczy:
Uczniów, rodziców, prawnych opiekunów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych i wszystkich współpracowników szkoły.

Z wielką satysfakcją informujemy, że nasi Licealiści mimo bardzo wyjątkowej i złożonej sytuacji, w jakiej przyszło zdawać egzamin maturalny wypadli BARDZO DOBRZE! Potwierdzają to wyniki zdawalności  z poszczególnych egzaminów.

Ogólny wynik zdawalności naszych absolwentów to: 97,1% (w całym kraju maturę zdało 74% przystępujących, a w liceach 81,1%)

Zdawalność z języka polskiego: 97,1%, zdawalność z języka angielskiego: 100%, zdawalność z j.niemieckiego: 100%

I co bardzo ważne: zdawalność z matematyki: 100% (krajowy wskaźnik to 79%)

Z wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych nasi uczniowie uzyskali  wyniki wyższe niż średnie wojewódzkie i krajowe. Świetnie wypadły egzaminy na poziomie rozszerzonym  z języków obcych, biologii, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Serdeczne gratulacje kieruję zarówno do absolwentów jak i nauczycieli.

Naszym Maturzystom życzę powodzenia na studiach wyższych i pomyślnej realizacji życiowych planów!

Pozostałym uczniom, by  zbierali siły do walki w nowym roku szkolnym o podobne lub wyższe lokaty. A niezdecydowanym kandydatom do klas pierwszych Liceum  dajemy przykład, że czasem warto docenić DOBRĄ SZKOŁĘ BLISKO CIEBIE !

Dyrektor Liceum
Barbara Mendocha