Liceum oraz zainteresowana abiturientka (jedyna, która miała do zdania egzamin poprawkowy) otrzymało informację o wyniku.
W drugim podejściu rezultat był przeszło dwa razy lepszy niż w sesji wiosennej i egzamin został zdany pozytywnie.
To oznacza, że łącznie wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego z roku 2020 zdali maturę. Gratulujemy ponownie!
Mamy nadzieję, że to po raz kolejny uplasuje naszą szkołę  wyżej w zestawieniach, np. w rankingu Perspektyw 2021.

Opublikowany przez Perspektywy ranking polskich liceów pokazuje, że nasze Liceum Ogólnokształcące poprawia swoją pozycję.
W tabelach można odczytać, że w Rankingu 2020 szkoła jest na miejscu 635 w kraju oraz na miejscu 43 w województwie dolnośląskim.
Zatem ponownie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi to szkoła, która uzyskała Brązową Tarczę Perspektyw.

Cieszy to, że szkoła znalazła się w pierwszej pięćdziesiątce liceów dolnośląskich oraz znacząco skoczyła w klasyfikacji krajowej (w zeszłym roku było to miejsce o dwieście pozycji niższe). To zasługa szczególnych, bardzo dobrych wyników matury, którą zdały w pierwszym podejściu prawie wszystkie osoby (tylko jedna miała wyznaczoną poprawkę, przystąpiła do niej i mamy nadzieję, że będzie to pomyślnie zdany egzamin).

Informujemy, że organizacyjne spotkania dla rodziców odbędą się w środę 16. września o godzinie 16.30

W jego trakcie rodzice spotkają się z panią Barbarą Mendochą - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego a następnie z wychowawcami klas. Uzyskają też informacje o organizacji życia szkolnego oraz otrzymają loginy i hasła dostępu do używanego przez szkołę systemu Synergia firmy Librus.

Zapraszamy!

W imieniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 70,00 zł.
Wpłaty można dokonać w kasie szkolnej (wpłacający zawsze otrzymuje pokwitowanie) lub na konto RR: 46 8658 0009 0000 0273 2000 0010

Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie ubezpieczenia NNW. Uczniowie szkoły w bieżącym roku szkolnym mogą się ubezpieczać w firmie InterRisk. Wysokość składki wynosi 46,00 zł.
Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto szkolne: 18 1090 2095 0000 0001 2199 1276

Poniżej zamieszczamy aktualny plan lekcji w postaci plików PDF.

Plan klas
Plan nauczycieli
Plan sal

Szczególnie mogą z niego korzystać uczniowie, którzy jeszcze nie posiadają loginów/haseł do e-dziennika Synergia.

Opracowywany plan będzie publikowany każdorazowo nie później niż w przeddzień jego obowiązywania.