Konto wpłat dla Stowarzyszenia Prima

Chętne osoby prosimy o wpłacanie darowizn na konto Stowarzyszenia Prima:
95 8658 0009 0006 7537 2000 0010
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi