Rekrutacja

Rekrutacja 2016 - zasady

Zasady rekrutacji kandydatów
do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi
na rok szkolny 2016/2017

Lista podręczników 2014 / 2015

Zamieszczamy listę podręczników proponowanych przez nauczycieli Zespołu na rok 2014 / 2015
Prosimy wskazać etap (Gimnazjum lub Liceum) i poziom (klasę, do której uczęszczać będzie uczeń).

https://dziennik.librus.pl/podreczniki_szkolne/770305e2b9fc11e28c300026b935cd53

UWAGA! - aktualizacja 2014.08.14

Z przyczyn technicznych w czerwcowym wykazie nie pojawił się na liście podręcznik:
Gimnazjum:
- historia: "Śladami przeszłości", pod red. Stanisława Roszaka

Liceum:
- historia: "Poznać Przeszłość. Wiek XX.", autorzy Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
- wos: "W centrum uwagi" autor: Arkadiusz Janicki