Home

Stypendia dla najlepszych uczniów

Najlepsi uczniowie z każdej klasy otrzymali dziś stypendia Starosty Powiatu Złotoryjskiego za najwyższe wyniki w pierwszym półroczu.