O szkole

Są w Polsce szkoły, których historia sięga stuleci, które chlubią się bogatą tradycją. Historia Złotoryjskiego Liceum Ogólnokształcącego wiąże się z powojennymi dziejami miasta, a w wieku XXI z szeroko pojmowanym ewolucyjnym rozwojem.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku, jednak już po roku została ona przerwana. 7 lipca 1951 r. Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie o utworzeniu Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Złotoryi. Pierwszym dyrektorem została pani Kamila Epler i sprawowała tę funkcję w latach 1951-52. Gdy we wrześniu tego roku zarządzenie ministerstwa weszło w życie, siedzibą szkoły stał się budynek obecnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi. Naukę rozpoczęło 234 uczniów w siedmiu oddziałach szkoły podstawowej i 40 uczniów w pierwszej klasie licealnej, l września 1954 r. szkoła otrzymała odbudowany po zniszczeniach wojennych obecnie zajmowany budynek, który już przed wojną służył oświacie (ufundowany przez małżeństwo Schwabe - Priesemuth w 1877 r.) Ostatni niemieccy abiturienci opuścili te mury w czasie działań wojennych w 1944 r. Tak więc od ponad stu lat kaganek oświaty tli się w tym z daleka rozpoznawalnym gmachu. Wielkim wydarzeniem w życiu szkoły był pierwszy egzamin dojrzałości w czerwcu 1955 r. Czternastu absolwentów otrzymało dyplom ukończenia szkoły średniej.

Szkoła przechodziła liczne reorganizacje. W roku 1957/58 doszła klasa ósma (pierwsza licealna) z językiem ukraińskim. Szkoła liczyła wówczas 19 oddziałów. W 1962/63 r. wprowadzono nowy system pracy. Lekcje każdego przedmiotu odbywały się w specjalnych gabinetach i pracowniach.

Cenną inicjatywą dydaktyczno-wychowawczą było zorganizowanie współpracy i wymiana młodzieży ze szkołami z Niemiec: od 1973 ze szkoły w Luckau, od 1985 do 1989 ze szkołą w Ruhland, a od 1992 ze szkołą w Dorfen. Takie kontakty umożliwiają młodzieży licealnej pogłębianie znajomości języka niemieckiego i poznawanie kultury sąsiedniego narodu.

Najlepsi uczniowie LO byli laureatami i finalistami na szczeblach centralnych w olimpiadach: Olimpiadzie Języka Polskiego i Literatury, Wiedzy o Sztuce, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Wpółczesnym, Olimpiadzie Astronomicznej, Olimpiadzie Biologicznej. Znaczące sukcesy odnoszą rok rocznie w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach matematycznych.

Sport był w dziejach szkoły tą dziedziną, w której uczniowie mieli szczególne osiągnięcia. Laury w mistrzostwach Polski zdobyli akrobaci: L. Antonowicz i B. Zając, późniejsi mistrzowie świata. W czerwcu 1976 r. szkoła była gospodarzem Mistrzostw Polski (szkół ponadpodstawowych) w piłce ręcznej, a w latach 1982,1985,1989 Mistrzostw Polski SzZS w akrobatyce sportowej. Sekcją sportową, która funkcjonowała kilkanaście lat było Koło Strzeleckie. Członkowie tego koła pod opieką A. Frąckiewicza osiągali znaczne sukcesy w różnych kategoriach.

Pamięć o latach minionych, o historii dawnej i latach powojennych utrwaliło zorganizowanie z inicjatywy Komendanta Szczepu ZHP, Kola Miłośników Złotoryi i otwarta w 1979 r. Izba Tradycji. Szkolne Koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno" Krąjoznawczego i Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej opiekują się Basztą Kowalską i Kościołem Mariackim, organizują rajdy, wycieczki po mieście i regionie oraz konkursy historyczne i krajoznawcze.

W ostatnich latach szkoła stanęła w obliczu różnorodnych trudności. Aby pozyskać nowe rzesze młodzieży, wprowadza się szereg innowacji pedagogicznych, powstają nowe profile klas, które mają sprostać oczekiwaniom młodych ludzi. Najnowszą inicjatywą jest wprowadzenie nauczania dwujęzycznego - pierwsza klasa dwujęzyczna rozpoczęła funkcjonowanie we wrześniu 1997 r.

Dzięki zabiegom dyr. Włodzimierza Wojtowicza (pełnił tę funkcję od 1991 r.) Liceum nawiązało współpracę z Fundacją Polska - Niemcy, która znacząco wspomagała finansowo szkołę w kompleksowych pracach remontowych.

Po tym przeglądzie dat i zdarzeń można stwierdzić, że Złotoryjskie Liceum Ogólnokształcące to szkoła, jakich wiele w Polsce. A jednak ma w sobie coś, co przyciąga kolejne roczniki absolwentów. Najstarsi uczący nauczyciele pamiętają nazwiska rodziców i ich dzieci. W gronie absolwentów znajdują się często pokolenia dziadków, rodziców i dzieci, a wśród nauczycieli wcześniejsi absolwenci.

Okazją do spotkań pokoleń stały się jubileusze szkoły połączone ze zjazdami absolwentów. Dotychczas odbyły się spotkania wszystkich absolwentów: w roku 1981, w 1986, w 1991, 2001 (chyba najbardziej okazały, związany z jubileuszem 50-lecia szkoły, tym bardziej, że uczestniczyli w nich absolwenci pierwszych roczników naszego liceum), 2006 oraz 2011. Dużą popularnością cieszą się klasowe zjazdy koleżeńskie Spotkania te są zawsze miłymi spotkaniami towarzyskimi po latach, a także okazją do sumowania życiowych doświadczeń i osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. To właśnie nauczyciele przy tej okazji mają pełną satysfakcję wychowawcy, dowiadują się o sukcesach życiowych i zawodowych swoich wychowanków.

W roku 2013 Rada Powiatu podjęła uchwały i powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzą dotychczasowe Liceum Ogólnokształcące oraz nowo powstałe Gimnazjum Dwujęzyczne. W wyniku reformy systemu oświatowego Gimnazjum zostało wygaszone, a od roku 2019 funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące 4-letnie (stare liceum 3-letnie funkcjonować będzie do jego wygaszenia w roku 2022, od roku 2020 nie będzie do niego dokonywany nabór.