Plan lekcji

Poniżej zamieszczamy aktualny plan lekcji w postaci plików PDF.

Plan klas
Plan nauczycieli
Plan sal

Szczególnie mogą z niego korzystać uczniowie, którzy jeszcze nie posiadają loginów/haseł do e-dziennika Synergia.

Opracowywany plan będzie publikowany każdorazowo nie później niż w przeddzień jego obowiązywania.