KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest:

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi

ul. Kolejowa 4

59-500 Złotoryja

76 878 33 44  adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej danych.

 

3. Pani/Pana dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu:

·         zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Złotoryi oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 RODO, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2018 r. poz. 995),
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

 

5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

    Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 

6. Okres przechowywania danych:

·         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  30 dni

 

7. W granicach określonych w przepisach prawa ma Pani/Pan prawo do:

·         dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

·         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi.

 

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany. Pani /Pana dane nie podlegają profilowaniu i  zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji.